Riverfood Aquaponics

I’m a paragraph. Use this space to tell people more about what you do and the services you offer. Double click here or click Edit Text to get started.

ONTWERP TITEL

Avenir Light is een rustig en stijlvol lettertype dat de voorkeur heeft van vele ontwerpers. Het is een goed lettertype voor titels, paragrafen en meer.

Jaké jsou oblasti, kde může mediace pomoci?


Mediace je velice univerzální metoda řešení sporů a konfliktů, kdy je její pomocí možné řešit spory rodinné, partnerské, mezigenerační, podnikatelské, spotřebitelské, sousedské, pracovní atd.
Zásadní je, aby oba účastníci chtěli hledat dohodu. Mediace nabízí volnost v řešeních a jejich kombinacích, což Vám soudní spor často neumožní.
Výhodou je i to, že náklady na mediaci hradí účastníci mediace rovným dílem, pokud se nedomluví jinak. Nejedná se o hrazení dle úspěšnosti ve věci, jak je tomu u soudního řízení. Oba účastníci jsou tedy i o této stránce stejně motivováni k nalezení řešení.
Kdo je mediátor?


Mediátor je nestranný profesionál v technikách vyjednávání, který pomáhá účastníkům mediace hledat možná řešení. Umožní jim oběma sdělit vše pro ně podstatné a naslouchat sdělením druhého účastníka. V rámci mediace je běžné, že se intenzivně projevují emoce účastníků a mediátor je plně respektuje a dává prostor je projevit s respektem k druhému účastníkovi mediace.
A co je zcela zásadní, mediátor je vázán mlčenlivostí, což umožňuje v rámci mediace rozvinout všechny otázky spojené s konfliktem a i s možnými řešeními.
Jaká je cena?


Pokud Vám soud nařídil setkání s mediátorem v rámci soudního řízení, tak zde je zákonem staovená odměna mediátora. Ta je ve výši 400,- Kč + 21% DPH za každou započatou hodinu. Rozsah nařízeného setkání s mediátorem je ze zákona limitován délkou 3 hodin.
ZA samotnou mediaci je pak stranami hrazena odměna mediátora, opět hrazená stejným podílem všemi účastníky mediaci, kdy její výše se odvíjí od toho, o jaký konflikt se jedná. Zásadní ale je, že odměna je smluvní, tedy všichni účastníci mediace s ní musí nejdříve vyslovit souhlas.
Jsem plátcem DPH.

© Boudewijn Buitenhek  2020